►►► ข่าวสถาบันสังคมศึกษา

การสร้างความรับรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลครูผู้สอนภูมิศาสตร์

สถาบันสังคมศึกษาได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาตร์ โดยจะจัดทำฐานข้อมูลครูผู้สอนภูมิศาสตร์เพื่อร่วมเป็นคณะทำงาน/วิทยากร ในการดำเนินโครงการต่อไป ในปีการศึกษา 2560

►แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

►►► หนังสือราชการ สถาบันสังคมศึกษา

      
         
http://www.etvthai.tv/index.php