อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา (6 ก.ค. 54)