โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย (15 ธ.ค. 54)

 

การอบรมปฏิบัติการโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

   ระหว่างวันที่ 2326 ธันวาคม 2554

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี