กำหนดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.
(สถานทีจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
ขอให้ผู้สมัครทุกท่านนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไปด้วย

รายละเอียด