การจัดสรรโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าอบรมปฏิบัติการผุู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ๒ รุ่น ณ โรงแรมเอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี (Rose)