สุโขทัย,อยุธยา,รัตนโกสินทร์

 

             สุโขทัย                                        อยุธยา                                 รัตนโกสินทร์

1.การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย        1.การสถาปนากรุงศรีอยุธยา               1.เกาะรัตนโกสินทร์

2.ศิลาจารึกและกำเนิดอักษรไทย      2.วีรกษัตริย์แห่งอยุธยา                    2.พระบรมมหาราชวัง

3.สังคโลก                                3.อยุธยาเมืองท่าการค้านานาชาติ      3.วัดพระศรีรัตนศาสตร์ดาราม

4.ศิลปกรรมสมัยสุโขทัย                 4.ประณีตศิลป์แห่งอยุธยา        4.พระอารามหลวงประจำรัชกาลกรุงรัตนโกสินทร์

5.อุทยานประวัติศาสตร์                  5.นครประวัติศาสตร์อยูธยามรดกโลก      5.ครัวไทยสู่ครัวโลก