การโอนเงินโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย ...Rose...

การโอนเงินโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย

๑. การโอนเงินเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เขตละ ๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปจัดค่ายสำหรับเด็ก

๒. การโอนเงินเพื่อเป้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรม ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ฯ ณ โรงแรมชัยพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 17-20 ก.พ. 2556

Download