หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร เรื่อง หนังสือเชิญประชุม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ก้าวข้ามความเกลียดชัง