กิจกรรมการประกวด ปี 2553

     สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการประกวดหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย (สำหรับครูผู้สอนประวัติศาสตร์) และการประกวดหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทย ปี 2553 (สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) ช่วงเดือน พฤกษภาคม-กรกฎาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศกิจกรรม428.79 KB
ประกวดหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย116.31 KB
ประกวดหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทย96.36 KB
ผลการประกวดหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย678.45 KB
ผลการประกวดหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทย773.06 KB

ความคิดเห็น

การประกวดต่าง ๆ เป็นสิ่งดี 

  • การประกวดต่าง ๆ เป็นสิ่งดี  แต่การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินการตรงประเด็นและประกาศแต่เนิ่นๆเพื่อผู้สนใจจะได้เตรียมตัวทัน

-โครงการจ้างครูสอนประวัติศาสต

-โครงการจ้างครูสอนประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย จะมีอีกหรือไม่ ถ้ามี..น่าจะจ้างให้มากกว่า 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการวัดและประเมินผล.. โรงเรียนขนาดใหญ่น่าจะให้มากกว่า 1 คน ขอบคุณค่ะ

กิจกรรมการประกวดน่าจะขยายเวลา

กิจกรรมการประกวดน่าจะขยายเวลาออกไปนะคะ เพราะเพิ่งเข้ามาดู สนใจ แต่คงส่งประกวดไม่ทันแล้วค่ะ
ปีการศึกษาหน้ามีอีกหรือไม่คะ และน่าจะมีสาระอื่นในกลุ่มสาระฯสังคมฯ นอกจากประวัติศาสตร์นะคะ