ชมรมเครือข่ายโลกประวัติศาสตร์

ชมรมเครือข่ายโลกประวัติศาสตร์

ขอเชิญร่วมศึกษาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประเทศศรีลังกา


เจิ้งโจว-เจียวจั่ว-ซินมี่-เติงเฟิง-ลั่วหยาง-ซีอาน 5 วัน 4 คืน