วิธีการสมัครสมาชิกเว็บไซต์

 • ขณะนี้ทางเว็บไซต์ได้เปิดรับสมาชิกแล้ว โดยท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ http://social.obec.go.th/user/register
 • การสมัครสมาชิกจะต้องรออการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันการแอบอ้างสมัครสมาชิก
 • วิธีการสมัครสมาชิก
  1. กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) ที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก หรือตัวเลข ผสมกันเท่านั้น (ไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง)
  2. กรอกอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อระบบจะได้ส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ได้อัตโนมัติ
  3. กรอกรหัสผ่านที่ท่านต้องการใช้ 2 ครั้ง เหมือนกัน
  4. กรอกรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้ให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
  5. ตอบปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ ป้องกันการสมัครโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติ
 • สิทธิ์ที่ผู้สมัครสมาชิกได้รับ ได้แก่
  - รับข่าวสารจากทางเว็บไซต์ผ่านทางอีเมล์
  - อ่านข้อมูล อ่านความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบ
  - ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว แก้ไขกระทู้ของตนเอง
  - ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  - อื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง