การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายการเรียนรู้ฯ : Civic Education รุ่นที่ 2 (7 ธ.ค. 53)