ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

 

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

๑. การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ (ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี)

Syndicate content